Aandelen kopen? Eerst wat basiskennis

Aandelen kopen

Maritiem Museum – aandelen door Quistnix! / CC BY-SA

Aandelen kopen kan iedereen. Als u aandelen wilt kopen is het verstandig dat u eerst weet wat aandelen zijn. In dit artikel wordt uitgelegd gegeven over:

  • wat aandelen kopen inhoudt,
  • wat een aandelenbeurs is,
  • wat een aandelenkoers is,
  • wat is dividend,
  • wat het rendement op een aandeel is,
  • welke risico’s verbonden zijn aan het handelen in van aandelen.

Aandelen kopen

Met het kopen van een aandeel wordt men voor een klein deel eigenaar van een onderneming. Een onderneming die aandelen uitgeeft wordt ook wel een vennootschap genoemd. Er zijn twee soorten vennootschappen, de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV). Het verschil tussen beide vennootschappen is dat aandelen van een BV niet vrij overdraagbaar zijn en aandelen van een NV wel vrij overdraagbaar zijn. Dit houdt in dat aandelen van een NV op een effectenbeurs verhandeld worden en aandelen van een BV niet. Verder op in dit artikel wordt meer uitleg gegeven over de effectenbeurs. Als houder van een aandeel heeft u recht op een stem in de aandeelhoudersvergadering en op een gedeelte van de winst van de onderneming. De aandeelhoudersvergadering heeft invloed en macht over de onderneming. Het stemrecht en het recht op winst van de onderneming is in principe verdeeld over de aandeelhouders naar het aandeel aandelen die iemand bezit. Iemand met 100 aandelen heeft 100 keer zoveel stemrecht als iemand met 1 aandeel. Hierop kan een uitzondering zijn in het geval er behalve ‘gewone’ aandelen ook preferente en/of prioriteitsaandelen zijn uitgegeven. Preferente aandelen kunnen meer recht geven op een gedeelte van de winst en prioriteitsaandelen kunnen extra stemrechten hebben.

Effectenbeurs

Een effectenbeurs is een organisatie die het handelen in effecten, zoals aandelen en obligaties mogelijk maakt. Indien men het over het handelen in aandelen heeft spreekt men ook wel van een aandelenbeurs. Een voorbeeld van een aandelenbeurs is de NYSE Euronext, dit is een fusie van verschillende aandelenbeurzen waaronder die van Amsterdam. Het aandelen kopen op een aandelenbeurs kan niet als particuliere belegger u dient hiervoor gebruikt te maken van on-line broker of een bank. Kijk hier voor links naar enkele on-line brokers en banken die het aankopen van aandelen voor u kunnen verzorgen.

Koers van een aandeel

De aandelenkoers is de prijs die men krijgt voor een aandeel. De koers van een aandeel wordt bepaald op een effectenbeurs en is afhankelijk van de vraag en aanbod naar een aandeel. De koers van een aandeel kan veranderen per seconde. Door op een gunstig moment te kopen en verkopen kan een koerswinst behaald worden. De koerswinst is het verschil tussen de aan- en verkoopprijs maal het aantal aandelen die verhandeld zijn. Indien te verkoopprijs lager is dan de aankoopprijs spreekt men van een koersverlies. Actuele aandelenkoersen kunt u vinden op verschillende sites, belegger.nl en rtlz.nl zijn twee nieuwssites waar u ook koersinformatie kan vinden.

Dividend

Indien een onderneming winst maakt kan men deze (gedeeltelijk) uitkeren aan de aandeelhouders, deze winst wordt dividend genoemd. U kunt dus niet alleen geld geld verdienen aan een aandeel als de prijs van een aandeel stijgt maar ook door het ontvangen van dividend.

Rendement

Het rendement op een aandeel is het totaal van de koerswinst (-verlies) op een aandeel plus eventueel ontvangen dividend. Als u bijvoorbeeld een aandeel koopt met een koers van 100 euro en een jaar later is de koers van dat aandeel gestegen naar 110 euro heeft u een koerswinst van 10 euro, ofwel 10%. Als u met u aandeel in dat jaar ook nog een dividend uitgekeerd heeft gekregen van 5 euro heeft u tevens een dividendrendement van 5% behaald. Het totale rendement in dat jaar is dan 15 euro, ofwel 15%.

Risico

Met het kopen van aandelen kan een hoger rendement behaald worden dan op bijvoorbeeld een spaarrekening echter de risico’s bij aandelen kopen zijn ook hoger. Indien een onderneming niet aan de verwachting voldoet die beleggers hebben kan de koers van een aandeel dalen. U zult dan te maken krijgen met een koersverlies. In het ergste geval kan een onderneming failliet gaan. U bent dan het totale geld dat u geïnvesteerd heeft in deze onderneming kwijt.

 

Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van de schrijver van dit artikel. Eenieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest