Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen
Earth-November door Saad Faruque / CC BY-SA 2.0

 

Bij duurzaam beleggen wordt rekening gehouden met de effecten van de activiteiten en ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd. In ondernemingen met activiteiten die schade aan het milieu en de maatschappij veroorzaken wordt niet geïnvesteerd. De definitie wat als schade aan het milieu en maatschappij wordt gezien kan tussen verschillende beleggers verschillen. Wat wordt gezien als een duurzame onderneming kan dan ook verschillen per belegger.

Duurzaam beleggen gaat op dezelfde manier als elke andere manier van beleggen, waarbij een extra duurzaamheidscriteria wordt gebruikt voor het selecteren van de belegging. Enkele manieren van selectie zijn:

Uitsluitingen

Hierbij worden investeringen uitgesloten. Dit kunnen bepaalde industrieën zijn, zoals de tabaks-, porno- of wapenindustrie, of bepaalde landen of ondernemingen waar bijvoorbeeld arbeids- mensen- en kinderrechten geschonden worden.

Positieve (Best-in-class) selectie

Hier bij wordt geïnvesteerd in de op het gebied van duurzaamheid best presterende bedrijven in een industrie. Er wordt dus bijvoorbeeld wel belegd in de olie industrie, maar dan wel in het bedrijf met het beste milieu beleid.

Engagement

Duurzaam beleggen kan ook tot doel hebben het beleid van een onderneming te veranderen door middel van het uitoefenen van invloed op het bestuur van de onderneming. Dit kan door in overleg te treden met het bestuur. Het veranderen van het beleid door het bestuur kan dan leiden tot een (grotere) investering en het uitblijven van verandering tot het uitblijven van een investering of het verkleinen van de investering.

Stemrecht

Invloed op het beleid van de onderneming kan ook door middel van het stemrecht. Bij het uitoefenen van het stemrecht op de aandeelhoudersvergadering neemt de aandeelhouder duurzame aspecten mee bij zijn beslissing.

Impact investing

Door middel van investeringen wordt gepoogd een vooruitstrevend bedrijf op gebied van duurzaamheid vooruit te helpen. Veelal is dit het geval bij startende bedrijven. Gekeken word hier hoe de investering in het bedrijf of industrie de duurzaamheid verder ontwikkeld.

Thema-investeringen

Een belegger of beleggingsfonds kan zich ook specificeren op een specifieke sector, thema of gebied. Bijvoorbeeld investeringen op het gebied van zuiver drinkwater, eerlijke handel of kansarme regio.

Rendement duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen hoeft niet ten kosten te gaan van het rendement van beleggers. Men zou zelfs kunnen stellen dat duurzaam ondernemen een positief effect heeft op de loyaliteit van werknemers en de reputatie van de onderneming en daardoor op de lange termijn op het rendement van uw belegging. Er zijn verscheidene onderzoeken gedaan naar het effect van duurzaam beleggen op het rendement van een beleggen echter hieruit is geen eenduidige conclusie te trekken. Net als bij “gewone beleggingen” is het dus zaak u te verdiepen in de prestaties en eigenschappen van een duurzame belegging onderneming voordat u hierin investeert.

Fiscale voordelen

Met duurzaam beleggen zijn er ook fiscale voordelen te behalen. Er dient dan belegd te worden in zogenoemde “groene beleggingen”. Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. Zo heeft u recht op vrijstelling (tot een maximum bedrag) van de vermogensbelasting in Box 3 en heeft u recht op een extra heffingskorting. Meer informatie hierover kunt u vinden op site van de belastingdienst of van de consumentenbond.

Zelf duurzaam beleggen

U kunt natuurlijk zelf beleggen in individuele bedrijven die volgens u duurzaam zijn. Hiervoor dient u goed op de hoogte te zijn van de activiteiten van het bedrijf en het milieu en sociaal beleid van een onderneming. Als u geen tijd en/of kennis heeft om u te verdiepen in individuele bedrijven kunt u ook beleggen in duurzame beleggingsfondsen of trackers (ETF’s). Hierbij dient u zich echter ook goed te informeren wat de gehanteerde duurzaamheidscriteria zijn.

Duurzame beleggingsfondsen

Diverse banken bieden beleggingsfondsen aan die uitsluiten beleggen in duurzame bedrijven. Banken als Tridos en ASN-bank investeren uitsluitend in duurzame activiteiten en ondernemingen.

Behalve deze twee banken die specifiek gericht zijn op duurzaam ondernemen hebben ander banken ook beleggingsfondsen gericht op duurzaam beleggen. Kijk op de site van goed-geld.nl voor een vergelijk tussen verschillende beleggingsfondsen.

Aanraders om te lezen

Het artikel duurzaamheid en rendement gaan samen op de site van de telegraaf waarin Diane Griffioen, directeur ASN Beleggingsfondsen ingaat op hun strategie.

Dit artikel van morningstar over de grote verschillen tussen verschillende beleggingsfondsen.

Het rapport “Duurzaam Sparen en Beleggen 2014” van de VBDO, te downloaden via deze link.

 


Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van de schrijver van dit artikel. Eenieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest