Momentumbeleggen – Buy the Winners

Strategie
STRATEGY door Daniel X. O’Neil / CC BY

The premier market anomaly is momentum. Stocks with low returns over the past year tend to have low returns for the next few months, and stocks with high past returns tend to have high future returns. (Eugene Fama and Ken French)

Bij momentumbeleggen investeer je in de best presterende aandelen in een periode. Achterliggende gedachte is dat aandelen die in de afgelopen periode snel zijn gestegen het momentum mee hebben en verder zullen door stijgen. Je profiteert als het ware van de positieve trend over het aandeel. Als het momentum omslaat verkoop je ze weer.

Reden om aandelen met een sterk momentum niet te kopen zijn:

  • Deze aandelen zijn risicovol,
  • Deze aandelen zijn overgewaardeerd,
  • Deze aandelen zijn gevoelig voor correcties.

Het eerste punt dat aandelen met een sterk momentum riscant zijn is natuurlijk waar. Maar dit geldt ook voor aandelen met een minder momentum.

Het tweede punt dat aandelen met een sterk momentum overgewaardeerd zijn kan waar. Maar maakt voor de momentum strategie niet uit. Er wordt namelijke vanuit gegaan dat het momentum voorzet. Een eventuele overwaardering zal bij voortzetting van het momentum verder toenemen.

Het derde punt dat aandelen met een sterk momentum gevoelig zijn voor correcties is waar. De strategie gaat ervanuit dat zodra het momentum draait de aandelen verkocht worden. Natuurlijk zullen de aandelen niet op het hoogste punt verkocht worden maar hopelijk wel op een punt dat nog flink hoger ligt dan de aandelen koers.

Momentumbeleggen kan niet alleen door long te beleggen in aandelen die goed presteren maar ook door short te gaan in aandelen die slecht presteren.

Lees ook het artikel Why Momentum Investing Works door Ben Carlson.

 

Beleggingsmatch

Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van de schrijver van dit artikel. Eenieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest