Obligaties, sparen met hoger risico

Bij sparen en obligaties leent u uw geld uit aan een ander en ontvangt u een vergoeding. Bij sparen leent u geld uit aan uw bank in ruil voor een bepaalde rente percentage. Bij het beleggen in obligaties leent u geld uit aan een bedrijf, instelling of overheid tegen een vergoeding, de coupon rente.

Obligaties, sparen en risicio

Met uw u geld op een spaarrekening loopt u weinig risico. Spaargeld is namelijk tot een maximum van 100.000 euro gegarandeerd door het depositogarantiestelsel. Dit houdt in dat als een bank met een vergunning van de DNB failliet gaat u uw ingelegde spaargeld geld gegarandeerd is. Tot aan het maximum gegarandeerde bedrag kan u investering dus niet minder waard worden.

Obligaties zijn risicovoller dan sparen doordat u bij een faillissement van de uitgever van de obligatie u geld kunt kwijt raken. Hoe betrouwbaarder de uitgever van de obligatie hoe lager het risico is. De Nederlandse overheid is bijvoorbeeld een betrouwbaardere uitgever dan de Griekse overheid. Een ander risico voor obligaties is dat deze minder waard kunnen worden doordat de marktrente stijgt. Verder in het artikel gaan we hier verder op in.

Obligaties worden minder risicovol geacht dan aandelen. Bij het aanhouden van de obligatie voor de gehele looptijd weet u vooraf welke betalingen u kan verwachten. Bij aandelen bent u onder andere afhankelijk van de gemaakte winst door de onderneming.

Hoe werkt een obligatie

De uitgever, dit kan een bedrijf, instelling of overheid zijn, wil bijvoorbeeld een bedrag van 100.000 euro lenen. Hiervoor geeft de uitgever 1.000 obligaties uit met een nominale waarde 100 euro, en een coupon rente van 4% met een looptijd van 5 jaar. Dit houdt in dat de koper van de obligatie recht heeft op vijf jaar lang een rente betaling van 4 euro (4% van 100 euro) en een uitbetaling van 100 euro op het einde van de looptijd.

Een obligatie hoeft niet tot het einde van de looptijd aangehouden te worden, de obligatie kan ook tussentijds tegen de dan geldende obligatie koers verkocht worden. Het aan- en verkopen van obligaties gebeurd op een effectenbeurs. Een effectenbeurs is een organisatie die het handelen in effecten, zoals aandelen en obligaties mogelijk maakt. Het kopen en verkopen van obligaties op de effectenbeurs dient te gebeuren via een on-line broker of een bank.

Obligatie koers

De koers van een obligatie hoeft niet gelijk te zijn aan de nominale waarde van een obligatie. De koers is namelijk afhankelijk van het risico van de uitgever en de op het moment geldende marktrente.

Stel dat in het hierboven genoemde voorbeeld de geldende marktrente 3% is en de uitgever een betrouwbare partij is, zal de koers van de obligatie hoger zijn dan 100 euro. Je krijgt immers op de obligatie een hogere rente dan dat je volgens de geldende marktrente zou verwachten. De uitgever kan in dit geval de obligatie uitgeven tegen een hogere koers dan de nominale waarde.

Als in het bovenstaande voorbeeld de geldende marktrente 4% is maar de uitgever een risicovolle partij is en kunnen obligatie koper een koers lager dan de nominale waarde verwachten. Kopers willen dan minder betalen ter compensatie van het risico.

Risico van stijgende marktrente

Indien de marktrente zal gaan stijgen zal de koers van de obligatie gaan dalen. De koers van een obligatie met een coupon rente van 4% zal bij een vergelijkbaar risicoprofiel bij een marktrente van 3% aantrekkelijker zijn dan bij een marktrente van 5%. De koers van die obligatie zal bij een marktrente van 3% dus hoger zijn dan bij een marktrente van 3%.

Indien u de obligatie aanhoudt voor de gehele looptijd zult u weliswaar de vooraf verwachtingen betalingen krijgen. Echter, als de coupon rente 4% de obligatie een lange looptijd heeft en de spaarrente tijdens de looptijd van de obligatie oploopt van 2% naar 8% zult u minder verdienen op obligatie dan u zou hebben verdiend op een spaarrekening.
Als u tijdens de looptijd u geld voor andere dingen nodig hebt en de obligatie moet verkopen kan door de gestegen rente de koers dusdanig zijn gezakt dat u geld verliest op u obligatie.

 

Ebook Handleiding Succesvol Beleggen

succesvol beleggen ebook

Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van de schrijver van dit artikel. Eenieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest