Opties – wat zijn dit eigenlijk

Een optie is een recht om iets op een afgesproken tijdstip te verkopen of te kopen tegen een vastgestelde prijs. Zo kan men het recht hebben om een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandeel, op een bepaald moment te kopen of verkopen tegen een vastgestelde prijs. Het moment waarop het aandeel gekocht of verkocht kan worden wordt de uitoefendatum genoemd en de vastgestelde prijs wordt de uitoefenprijs genoemd.

Waarom handelen in opties

Er zijn twee reden voor het handelen in opties:

  • Met het handelen in opties kan meer rendement worden gemaakt, dan bij bijvoorbeeld het handelen in aandelen, met een zelfde investeringsbedrag.
  • Door middel van opties kopen en schrijven kan het risico van uitstaande aandelen posities afgedekt worden.

Call en Put opties

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen Call en Put opties. Van een call optie spreekt men als de optie het recht geeft op het kopen van een onderliggende waarde over een bepaalde periode tegen een bepaalde prijs. Van een put optie spreekt men als de optie het recht geeft op het verkopen van een onderliggende waarde over een bepaalde periode tegen een bepaalde prijs.

Optie kopen of schrijven

Het verschil tussen een optie kopen of een optie schrijven is het verschil tussen een recht verkrijgen of een plicht op zich nemen. Iemand die een optie koopt verkrijgt een recht op iets te kopen (call optie) of te verkopen (put optie) tegen een bepaalde prijs. Degene die een optie schrijft krijgt een plicht om iets te verkopen (call optie) of kopen (put optie) tegen een bepaalde prijs. Als u goed leest kunt u vier soorten opties onderscheiden. In onderstaande figuur zijn deze schematisch weergegeven. In het artikel “Call optie – uitleg met voorbeeld” wordt het kopen en schrijven van een call optie verder uitgelegd aan de hand van twee voorbeelden. Uitleg over het kopen en schrijven van een put optie vindt u in het artikel “Put optie – uitleg met voorbeeld”.

 

  Kopen Schrijven
Call Optie Optie geeft recht op het kopen van een aandeel op de uitoefendatum tegen de vooraf bepaalde uitoefenprijs. Optie geeft plicht op het verkopen van een aandeel op de uitoefendatum tegen de vooraf bepaalde uitoefenprijs.
Put Optie Optie geeft recht op het verkopen van een aandeel op de uitoefendatum tegen de vooraf bepaalde uitoefenprijs. Optie geeft plicht op het kopen van een aandeel op de uitoefendatum tegen de vooraf bepaalde uitoefenprijs.

Koers en Premie van een optie

De koers van de optie is de prijs die u betaald voor een optie. Bij het schrijven van een optie wordt de prijs die men ontvangt een premie genoemd. De koers of premie van een optie wordt bepaald door de uitoefenprijs, uitoefendatum, de huidige waarde van de onderliggende waarde en verwachting over de waardeontwikkeling van de onderliggende waarde.

Bij een call optie waar de uitoefenprijs op de uitoefen datum lager is dan de actuele koers van de onderliggende waarde spreekt men van “In the money”. Het is dan voordelig om de optie uit te oefenen. Bij een put optie is dit het geval indien de uitoefenprijs hoger is dan de actuele prijs.

Als de uitoefenprijs van een call optie op de uitoefendatum lager is dan de actuele koers van de onderliggende waarde wordt gesproken van “Out of the money” bij een uitoefenprijs gelijk aan actuele prijs wordt gesproken over “At the money”. In beide gevallen is de optie niks meer waard. Bij een put optie is dit het geval indien de uitoefenprijs lager of gelijk is aan de actuele koers.

 

Geld verdienen met opties
Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van de schrijver van dit artikel. Eenieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest