Technische Analyse

Strategie
STRATEGY door Daniel X. O’Neil / CC BY

Technische analyse is een analyse van beleggingsproducten om het prijsverloop van het beleggingsproduct te voorspellen op basis van historische data, met name prijs maar ook volume. Hierbij wordt niet gekeken naar opbrengsten, dividend, nieuwe producten en andere bedrijfsinformatie die wordt gebruikt bij de fundamentele analyse. Technische analyse kan gedaan worden door grafieken te analyseren en zo een trend te voorspellen of door kwantitatieve analyse.

De self fulfilling prophecy van technische analyse

Technische analyse kan leiden tot een self fulfilling prophecy. Hierbij komt de voorspelling die gedaan wordt door technische analyse uit doordat een groot deel van de beleggers in een aandeel de voorspelling uit de technische analyse volgt. Stelt dat op basis van technische analyse wordt voorspelt dat de koers van een aandeel stijgt van 10 euro  naar 15 euro. Als het gros van de beleggers gelooft in deze voorspelling zullen zijn aandelen gaan kopen zolang de koers onder de 15 euro blijft zal de koers uiteindelijk stijgen tot 15 euro.

Analyse van koersgrafieken

Een koersgrafiek is een grafiek met op de verticale as de prijs van een beleggingsproduct en op de horizontale as de tijd. Zo kan een grafiek van het koersverloop van een aandeel gemaakt worden door op de horizontale as de dag staat en op de verticale as de slotprijs op die dag.

Koersverloop grafiek

Bij de analyse van koersgrafieken zoekt de technisch analist naar weerstanden en steunniveau’s, de ruimte tussen een steunniveau en een weerstand wordt de bandbreedte genoemd. Zodra de koers van een aandeel buiten de bandbreedte komt ligt de weg open voor een verdere koersbeweging.

 

beleggingsmatch

Kwantitatieve analyse

Bij kwantitatieve analyse wordt gebruikt formules die worden losgelaten op koersgegeven. Deze formules worden indicatoren genoemd die het koersverloop zouden kunnen voorspellen. Er zijn complete handelssystemen gebouwd op basis van zulke indicatoren.

Voor meer beleggingsstrategieën kunt u terecht in de kennisbank.

Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van de schrijver van dit artikel. Eenieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest